Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0.

Witamy na nowej stronie Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o jednostce

"W ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, został ogłoszony Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego otrzymał dofinansowanie na projekt pod tytułem: "Młodzi Odkrywcy w Kalejdoskopie Nauki 2.0" i będzie on realizowany w latach 2018-2020.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 200 uczniów z klas VIII szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, którzy będą mogli podczas realizowanych zajęć rozwinąć kompetencje kluczowe odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.Celem projektu jest również popularyzacja nauki poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej, inspirowanie do twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań młodzieży. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów i laboratoriów, a ich zadaniem będzie odkrywanie nauki, świata i siebie samego. Program kształcenia będzie dostosowany do wieku odbiorców, a zajęcia prowadzone podczas projektu będą obejmować najciekawsze zagadnienia z takich dziedzin nauki jak: biologia, matematyka, informatyka, fizyka, chemia, oraz język niemiecki.

Dodatkowo wsparciem zostanie objętych również 200 rodziców, którzy będą mogli podnieść kompetencje społeczno-wychowawcze."

kontakt

Osoby koordynujące przebieg projektu: 

mgr Anna Królak
Koordynator ds. finansowych
tel. 52 34 19 281
e-mail: fundusze@ukw.edu.pl

mgr Aneta Ziółkowska
Koordynator ds. finansowych
tel. 52 34 19 281
e-mail: fundusze@ukw.edu.pl

mgr Monika Zielińska – Wódecka
Koordynator ds. organizacji i planowania
tel. 52 34 19 200
e-mail: monika.zielinska.wodecka@ukw.edu.pl

mgr Sylwia Szyińska-Zaremba
Koordynator organizacyjno – merytoryczny
tel. 52 34 19 200
e-mail: sylwia.szyinska-zaremba@ukw.edu.pl

mgr Agnieszka Balcer
Kierownik projektu
tel. 52 34 19 120
e-mail: promocjanauki@ukw.edu.pl