Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0.

Witamy na nowej stronie Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0. Witamy na nowej stronie Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0.

Witamy na nowej stronie Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o jednostce

"W ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, został ogłoszony Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego otrzymał dofinansowanie na projekt pod tytułem: "Młodzi Odkrywcy w Kalejdoskopie Nauki 2.0" i będzie on realizowany w latach 2018-2020.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 200 uczniów z klas VIII szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, którzy będą mogli podczas realizowanych zajęć rozwinąć kompetencje kluczowe odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.Celem projektu jest również popularyzacja nauki poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej, inspirowanie do twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań młodzieży. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów i laboratoriów, a ich zadaniem będzie odkrywanie nauki, świata i siebie samego. Program kształcenia będzie dostosowany do wieku odbiorców, a zajęcia prowadzone podczas projektu będą obejmować najciekawsze zagadnienia z takich dziedzin nauki jak: biologia, matematyka, informatyka, fizyka, chemia, oraz język niemiecki.

Dodatkowo wsparciem zostanie objętych również 200 rodziców, którzy będą mogli podnieść kompetencje społeczno-wychowawcze."

kontakt

Osoby koordynujące przebieg projektu: 

mgr Anna Królak
Koordynator ds. finansowych
tel. 52 34 19 281
e-mail: fundusze@ukw.edu.pl

mgr Aneta Ziółkowska
Koordynator ds. finansowych
tel. 52 34 19 281
e-mail: fundusze@ukw.edu.pl

mgr Monika Zielińska – Wódecka
Koordynator ds. organizacji i planowania
tel. 52 34 19 200
e-mail: monika.zielinska.wodecka@ukw.edu.pl

mgr Sylwia Szyińska-Zaremba
Koordynator organizacyjno – merytoryczny
tel. 52 34 19 200
e-mail: sylwia.szyinska-zaremba@ukw.edu.pl

mgr Agnieszka Balcer
Kierownik projektu
tel. 52 34 19 120
e-mail: promocjanauki@ukw.edu.pl